Isku palkitsi parhaita kauden päätteeksi

15/04/2019

Kari Kallio -palkinto- ”Kauden seuratoimija”: Lasse Valkama
Perustelut: Iskun eteen tehty merkittävä taustatyö, arjen ahkera puurtaja ja vastuullinen toimija. Toiminnan monesti näkymättömiä kulmakiviä.

Juhani Vesanen -palkinto ”Kauden seurapersoona”: Oskar Muurinen
Perustelu: Seuran eteen tehty arvokas työ ja persoonansa likoon laittanut henkilö.
Rohkea ja avoin henkilö, joka tuo Isku-brändiä aktiivisesti esiin.

Sami Juvonen -palkinto ”Kauden yllättävä teko”: Timothy Lourich
Perustelu: henkilö on työssään osoittanut ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Tuloksena saavutuksia, jotka ovat yllättäneet sekä seuran että muut sidosryhmät.
 

Veli-Pentti Jokitie -palkinto ”Kauden lahjakkuus”: Joel Laakso
Perustelu: Kyseinen henkilö on ottanut lahjakkuutensa maksimaalisesti käyttöön ja saanut aikaan merkittävää menestystä seuran toiminnoissa.
 

Kauden tulokas -palkinto: Paavo Korhonen
 

Joukkueen taustavoima -palkinto: Pertti Flink
Perustelu: Tämän tunnustuksen saaja on toiminnallaan, yhtenä valmennustiimin jäsenenä huolehtinut ja tukenut joukkueen valmentautumista, jotta pitkäjänteinen ja kauaskantoinen harjoittelu kaikilta osin olisi mahdollista tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa.